query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row["ten_vi"]; //alert("asdasd"); } function get_product_img($pid){ global $d, $row; $sql = "select photo from #_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['photo']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select gia from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['gia']; } function remove_product($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; if(isset($_SESSION['cart'])){ $i=product_exists($pid); if($i!=-1) { $_SESSION['cart'][$i]['qty']=$q+$_SESSION['cart'][$i]['qty']; return; } else{ $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function q_addtocart($pid,$a,$b,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; $max=count($_SESSION['cart']); if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid)) return; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function product_exists($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=-1; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] ){ $flag=$i; break; } } return $flag; } function update_slmua($pid, $q){ global $d, $row; $sql = "UPDATE #_product SET slmua=slmua+$q WHERE id=$pid"; $d->query($sql); } ?> Catalog

Hotel Docking

Hotel Docking

Phone: 0888440808
Email: info@hoteldocking.com
Search

Catalog

Alarm Clock

Alarm Clock là một đồng hồ báo thức được thiết kế để phát ra một âm thanh lớn chủ yếu là để đánh thức người ngủ dậy tại một thời gian cụ thể nhất định, đôi khi

 • Chi tiết
 • Charger

  Charger có nghĩ là sạc. Trong lĩnh vực công nghệ thì charger thường đi chung với station (trạm) hay gọi là Charging Station (trạm sạc), là một sản phẩm công nghệ ra đời với công dụng hỗ trợ sạc diện cho các thiết bị như xe đạp điện, xe ô tô điện,...

 • Chi tiết
 • Docking Station

  Docking Station là một thiết bị đặc biệt chứa các cổng kết nối vật lý, một thiết bị phần cứng cho phép các loại máy tính xách tay kết nối với các thiết bị khác.

 • Chi tiết
 • Media Panel

  Media Panel là một thiết bị phương tiện truyền thông thay thế tốt chương trình bán hàng cung cấp cho bạn một phương pháp bổ sung để có được quảng cáo tín dụng và thu nhập trong quảng cáo nhấp vào tin tức báo chí.

 • Chi tiết
 • Connectivity Panel

  Khách sạn có một số lựa chọn như thế nào họ có thể gắn kết connectivity panel TV màn hình phẳng, (trên tường hoặc tủ), các đại diện sau đây một số thách thức cần được xem xét khi lắp đặt các tấm kết nối:

 • Chi tiết
 • Homtime Docking

  Homtime docking là một thiết bị công nghệ đa chức năng, nó có cái nhìn và cảm nhận như một chiếc đồng hồ báo thức kỹ thuật số nhưng lại quá nhiều tính năng hơn

 • Chi tiết
 • iHome Docking

  iHome docking là một đồng hồ báo thức đầy đủ tính năng với loa âm thanh chất lượng, có thể điều khiển âm nhạc của bạn, nhận cuộc gọi với loa không dây Bluetooth

 • Chi tiết
 • Kube Systems

  Kube systems có thể sạc nhiều thiết bị điện thoại, máy tính bảng bao gồm cả Apple và Android của bạn. Các tính năng sạc Qi wireless, cáp sạc USB, loa Bluetooth,

 • Chi tiết
 • Homtime Alarm Clock With Bluetooth Speaker

  Homtime alarm clock là đồng hồ báo thức, thiết bị âm thanh, công nghệ hỗ trợ sạc điện thoại thông minh bằng cách kết nối thông qua cáp USB, Bluetooth, Wifi chuẩn Qi của Mỹ.

 • Chi tiết