query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row["ten_vi"]; //alert("asdasd"); } function get_product_img($pid){ global $d, $row; $sql = "select photo from #_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['photo']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select gia from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['gia']; } function remove_product($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; if(isset($_SESSION['cart'])){ $i=product_exists($pid); if($i!=-1) { $_SESSION['cart'][$i]['qty']=$q+$_SESSION['cart'][$i]['qty']; return; } else{ $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function q_addtocart($pid,$a,$b,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; $max=count($_SESSION['cart']); if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid)) return; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function product_exists($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=-1; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] ){ $flag=$i; break; } } return $flag; } function update_slmua($pid, $q){ global $d, $row; $sql = "UPDATE #_product SET slmua=slmua+$q WHERE id=$pid"; $d->query($sql); } ?> Teleadapt Mediahub

Teleadapt Mediahub

Teleadapt Mediahub

Phone: 0888440808
Email: info@hoteldocking.com
Search

FAQ

TeleAdapt MediaHub - Các câu hỏi thường gặp

Teleadapt Mediahub is hospitality solutions that enhance the guest experience, enabling hotels to provide guest connectivity for Media, Power, Internet & Audio.

Q: Làm thế nào khách có thể sử dụng một công cụ mới của Apple iPhone 5 với MediaHub?

A: Apple iPhone 5 có kết nối dock 8-pin mới gọi là Lightning Connector. Một cáp sét không hỗ trợ video-out trên riêng của mình tuy nhiên một AV Adapter Lightening kỹ thuật số sẽ cho phép khách hàng để chơi video thông qua cổng HDMI trên MediaHub.

Các MediaHub là hoàn toàn tương thích với các mới của Apple iPhone 5 trong nhiều cách giống như tất cả các iDevices khác. Du khách có thể sử dụng MediaHub để chơi nhạc qua loa truyền hình từ iPhone của mình 5 thông qua truyền hình bằng cách sử dụng Stereo Mini Jack hoặc video qua cổng HDMI. IPhone 5 cũng có thể được sạc thông qua cổng USB MediaHubs.

Q: khách có thể sử dụng MediaHub để chơi iDevices khác của họ?

A: Có, MediaHub là hoàn toàn tương thích với các iDevices của Apple, bao gồm cả iPod ®, iPhone® và iPad®. khách sạn có thể sử dụng MediaHub để chơi nhạc và / hay video từ các iDevices của họ thông qua các TV bằng Composite Một đầu vào / V, HDMI đầu vào hay Mini Stereo Jack. Các cổng USB cũng sẽ tính phí iDevices của họ.

Q: nhiều thiết bị điện tử có thể được kết nối với các MediaHub cùng một lúc?

A: Tất cả các mô hình MediaHub cho phép nhiều thiết bị được kết nối với bảng điều khiển cùng một lúc. MediaHub SL + và mỗi mô hình của MediaHub TL loạt sẽ tự động có ý nghĩa khi một phích cắm của khách trong và sẽ tự động chuyển TV để phát nội dung từ các cảng gần đây dân cư nhất.

Hỏi: Nếu khách của tôi không có cáp quyền sử dụng MediaHub?

A: Đối với khách sạn quan tâm trong việc cung cấp dây cáp âm thanh / video cho khách hàng của họ, TeleAdapt cung cấp một loạt các ConnectKits và cáp bọc riêng mà là hoàn hảo cho bán hàng thông qua các cửa hàng quà tặng, quán bar nhỏ hoặc cho thuê thông qua các hướng dẫn khách.

Q: Sự khác nhau giữa tự động cảm ứng và tự động chuyển đổi là gì?

A: Tự động cảm biến là một tích hợp tính năng của dãy MediaHub TL và MediaHub SL + sẽ cho phép MediaHub để tự động phát hiện khi một thiết bị đã được cắm vào một ổ cắm. Các ổ cắm xác định là "sử dụng" sẽ bắt đầu phát nội dung cho TV.

Tự động chuyển mạch là chuyển mạch tự động của các đầu vào TV xa chương trình thông thường (chế độ tuner) để âm thanh bảng / video (chế độ MediaHub) MediaHub. Chuyển đổi của thiên nhiên điều này đòi hỏi một kết nối nối tiếp hoặc CEC với TV. TeleAdapt đã thiết kế nhiều MediaHub TL của họ để tích hợp tính năng này với các thương hiệu truyền hình hàng đầu của khách sạn. Liên lạc với chúng tôi để có một danh sách các TV tích hợp mô hình cụ thể.

Các MediaHub SL (TA-8800) là một mô hình nghiêm thụ động và không hỗ trợ tự động cảm ứng hoặc tự động chuyển đổi.

Q: Điều gì TV hoặc VODs cung cấp chức năng tự động chuyển đổi?

A: Hiện nay, MediaHub SL + và toàn bộ đề nghị phạm vi MediaHub TL chuyển đổi tự động với sự hiếu khách của khu vực nhãn hiệu TV / STB sau đây:

- Các MediaHub TL hỗ trợ chuyển đổi tự động với một mô hình của TV có hỗ trợ giao thức HDMI-CEC. Những bao gồm Samsung, LG, Philips và khách sạn TV.

Q: Tôi có thể cài đặt MediaHub với các TV khác hoặc hệ thống tương tác?

A: Có, MediaHub có thể được cài đặt với bất kỳ TV sạn hoặc tương tác STB với các cảng cài đặt cần thiết có sẵn. MediaHub SL đòi hỏi một composite A / V, VGA với âm thanh kết hợp và kết nối HDMI với TV. MediaHub TL tấm đòi hỏi chỉ một kết nối HDMI với TV.

Q: Làm thế nào tôi có thể gắn MediaHub?

A: mô hình Hầu hết MediaHub có thể được gắn tuôn ra trong trường hợp hàng hóa, đồ ghỗ. MediaHub TLiX có một phiên bản cứng có dây được thiết kế để lắp đặt trong tường. mô hình máy tính để bàn cũng có sẵn. Lắp đặt khung để đảm bảo cho mô hình máy tính để bàn trên mặt bàn, dưới bàn làm việc hay trong vách thạch cao cũng có sẵn.

Q: Làm thế nào lâu là cáp lắp đặt đi kèm với MediaHub?

A: Tất cả các mô hình MediaHub được trang bị với các loại cáp lắp đặt 3-3.5meter. độ dài khác có sẵn, tùy thuộc vào khối lượng hàng tối thiểu.

Q: Làm thế nào để bàn làm việc gắn kết công việc bộ?

A: Cái bàn gắn bộ được trang bị một bức tường tách ra gắn MediaHub. Điều này sẽ biến các MediaHub vào bàn gắn MediaHub.

Q: Tôi có thể tùy chỉnh phong cách của MediaHub để phù hợp với trang trí phòng của tôi?

A: Có, TeleAdapt MediaHub là bảng điều khiển kết nối chỉ trong ngành khách sạn cung cấp một loạt các chi tiết trang trí và bezels cho phù hợp với bất kỳ thiết kế phòng và phong cách trang trí.

Q: Làm thế nào tôi có thể cung cấp cho khách của tôi với các hướng dẫn về cách sử dụng các MediaHub trong phòng của tôi?

A: TeleAdapt đã nghĩ về những cách khác nhau để làm cho nó dễ dàng cho bạn để nói với khách hàng của bạn như thế nào để cá nhân trong phòng trải nghiệm giải trí của họ. Lựa chọn giữa các phụ kiện / tùy chọn sau đây:

    Acrylic DeskCards ™ - Chúng tôi cung cấp một loạt các DeskCards acrylic là hoàn hảo cho việc cung cấp từng bước hướng dẫn về cách sử dụng tiện nghi MediaHub của bạn.
    Lụa các Bezel - Đối với một khoản phí nhỏ, khách sạn có thể lụa dẫn dễ hiểu phải vào bezel MediaHub.
    Khách Compendium / Phòng Binder - TeleAdapt cung cấp các mẫu với hướng dẫn khách cơ bản có thể được định dạng để phù hợp với thông số kỹ thuật của bản tóm của bạn.


TeleAdapt DeskPoint - Các câu hỏi thường gặp

Q: Cổng USB DeskPoint Pro có thể sạc iPad ?

Có - các cổng USB hỗ trợ các dòng cao để sạc iPad trong khi sử dụng hoặc khi ngủ. Tính năng này có sẵn trên các mô hình máy tính để bàn của DeskPoint Pro (và không có sẵn trên TA-8050 Dưới mô hình bàn)

Q: Cổng USB chuyển dữ liệu đến và đi từ các thiết bị có thể kết nối với DeskPoint Pro?

Không, các cổng USB chỉ cung cấp sạc điện năng và tương tự như cắm một máy tính bảng hay điện thoại thông minh vào ổ cắm điện tường.

Q: SSID có lợi ích gì và tính năng hỗ trợ VLAN cung cấp như thế nào?

SSID là tên công khai của một mạng không dây, nó là tên của các mạng lưới có thể nhìn thấy bằng Wi-Fi "máy quét mạng" của một máy tính như AirPort của MacBook hay màn hình Wireless Network Connection của máy tính. Trong một môi trường khách sạn, người ta thường có nhiều ứng dụng được kiểm soát bằng cách sử dụng mạng Internet như của tòa nhà Wi-Fi Internet, ứng dụng điều khiển minibar, dịch vụ dọn quản lý cơ sở dữ liệu, điện thoại Voice-over-IP, IPTV, hệ thống kiểm soát phòng, vv . DeskPoint Pro có thể hỗ trợ lên đến năm của các mạng này. Hầu hết các điểm truy cập không dây trên thị trường hỗ trợ nhiều SSID. Tính năng mới này mang lại DeskPoint đến ngày với dây nhu cầu công nghệ AP ngày nay.

Q: Có thể DeskPoint Pro với quản lý từ xa?

Có, DeskPoint Pro hỗ trợ SNMP 1, 2, và 3 là giao thức Internet chuẩn để quản lý các thiết bị mạng IP. DeskPoint Pro không được trang bị với các chương trình quản lý riêng của mình; Tuy nhiên, nó tương thích với hầu hết các hệ thống quản lý mạng, bao gồm cả phần mềm quản lý độc quyền được sử dụng bởi hầu hết các ISP lớn.

Q: DeskPoint Pro các điểm truy cập không dây khác nhau (của WAP) như thế nào?

DeskPoint Pro là nhiều hơn chỉ là một WAP. nó là một thiết bị đa chức năng được thiết kế đặc biệt cho khách sạn để cung cấp truy cập Internet cả có dây và không dây cũng như các thiết bị di động sạc trong một đơn vị duy nhất. DeskPoint Pro được thiết kế để làm cho nó dễ dàng để thêm WiFi bằng cách loại bỏ sự cần thiết phải chạy cáp để WAP. Đơn giản chỉ cần cắm DeskPoint Pro vào một điểm Ethernet hiện có để ngay lập tức thêm truy cập WiFi khắp phòng.

Q: Tại sao nó thuận lợi để có một DeskPoint Pro trong mỗi phòng Vs. đặt một WAP trong hành lang để trang trải nhiều phòng?

Hầu hết các mạng WiFi được thiết kế để hỗ trợ người sử dụng máy tính xách tay. Tuy nhiên, ngày nay khách mang lại vô số các thiết bị kết nối, bao gồm cả điện thoại thông minh và máy tính bảng. Nó không phải là không phổ biến cho khách sạn để được dự kiến ​​sẽ hỗ trợ WiFi năm các thiết bị kết nối trong một phòng duy nhất! Với mật độ này ngày càng tăng của các thiết bị WiFi kết nối, DeskPoint Pro trong mỗi phòng cung cấp nguồn WAP trong vòng gần khách cho một tín hiệu rõ ràng mạnh mẽ.

H: có một WAP ở mỗi phòng tạo ra một vấn đề gây nhiễu?

DeskPoint Pro có bộ tính năng được thiết kế đặc biệt để tránh những vấn đề tiềm năng này. Hãy hỏi chúng tôi về sản lượng điện biến mà có thể được đặt theo kích thước phòng, và khoảng gán kênh tự động mà loại bỏ các tín hiệu lân cận hoặc chồng chéo từ can thiệp.


iHome iDL46 - Các câu hỏi thường gặp

IHome iDL46 là một sạc Stereo kép FM Clock Radio với cả một Dock Lightning và USB Charge / khả năng Play cho iPad / iPhone và iPod. Các iDL46 đã được thiết kế đặc biệt cho các khách sạn, với một tập hợp các tính năng khách sạn.

Q: Điều gì sạn Mode trên iHome iDL46 làm gì?

A: Khách sạn Chế độ kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các tính năng cụ thể của iHome để làm cho nó dễ dàng hơn để sử dụng và thú vị hơn cho khách hàng của bạn. Các iDL46 có một chuyển đổi 3 vị trí trên dưới cùng của đơn vị theo các ngăn chứa pin. Đối với các nhà sử dụng thường xuyên, giữ tắc ở vị trí bình thường. Khách sạn thấp làm giảm khối lượng của các đơn vị và khách sạn cao duy trì khối lượng thường xuyên cho các bộ và các phòng lớn hơn. Trong khi ở một trong hai chế độ khách sạn:

    Alarm trở thành một âm báo độc lập. Du khách sẽ không đánh thức để thiết lập báo động của khách trước.
    Clock Sync tính năng bị vô hiệu hóa (do một khách nước ngoài iPhone sẽ không vô tình cập nhật các cài đặt đồng hồ)
    cài đặt trước đài phát thanh có thể được truy cập, nhưng không được lập trình
    Các lựa chọn chức năng 7/5/2 báo động là người khuyết tật, làm cho các báo động cực kỳ dễ dàng cho khách sử dụng
    KHÁCH SẠN LOW giảm âm lượng tối đa của đơn vị tới một nửa. Để tránh chuyển âm thanh khó chịu giữa các phòng.
    KHÁCH SẠN CAO duy trì sản lượng khối lượng thường xuyên.

Q: iHome sẽ xử lý bất kỳ mô hình của iPod, iPhone hay iPad?

A: Có, dock Lightening trên đầu hỗ trợ các máy nghe nhạc iPod mới nhất, iPhone và iPad và các cổng USB của phía sau hỗ trợ việc chơi và sạc của tất cả các thế hệ trước đó của Apple iPod, iPhone và iPad mà sử dụng kết nối 30 pin. iHome cũng là "Made cho iPod, iPhone và iPad" đã được phê duyệt.

Q: khách có thể thức dậy với âm nhạc trên của iPod / iPhone hoặc iPad?

A: Có, khách chỉ đơn giản là bến cảng của iPod, iPhone hay iPad trong dock hoặc các cổng USB của các đơn vị iHome. Sau đó, họ đặt báo thức và chọn "Dock" hoặc USB Dock như các phương pháp "đánh thức".

Q: Có bất kỳ tính năng bảo mật?

A: Chúng tôi cung cấp một dây buộc an ninh với iHome như một vật cản để trộm cắp.

Q: Điều gì màu sắc có sẵn?

A: Các đơn vị hiện đang có sẵn trong màu đen.

Q: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta mất đi sức mạnh?

A: iHome có back-up pin có thể chạy đồng hồ và báo động còi nhưng sẽ không cho phép sạc hoặc chơi của iPod, iPhone hoặc iPad. Các loại pin kéo dài khoảng 12 tháng.

Share: