4 Port USB Wall Adapter

4 Port USB Wall Adapter

Phone: 0888440808
Email: info@hoteldocking.com
Search

Home > Chargetech > 4 Port USB Wall Adapter

  • 4 Port USB Wall Adapter

  • Code:
  • Price: Contact us
  • Date post: 23-12-2016
  • View: 416
  • 4 Port USB Wall Adapter là hoàn hảo cho việc nhiều nhất của ổ cắm trên tường của bạn. 4 Port USB Wall Adapter sạc lên đến bốn điện thoại hay máy tính bảng ở tốc độ đầy đủ với một ổ cắm trên tường duy nhất.

4 Port USB Wall Adapter là hoàn hảo cho việc nhiều nhất của ổ cắm trên tường của bạn. 4 Port USB Wall Adapter sạc lên đến bốn điện thoại hay máy tính bảng ở tốc độ đầy đủ với một ổ cắm trên tường duy nhất.