8 Bay Cell Phone Charging Locker

8 Bay Cell Phone Charging Locker

Phone: 0888440808
Email: info@hoteldocking.com
Search

Home > Chargetech > 8 Bay Cell Phone Charging Locker

  • 8 Bay Cell Phone Charging Locker

  • Code:
  • Price: Contact us
  • Date post: 23-12-2016
  • View: 425
  • 8 Micro USB (không dùng cho Apple).
    8 cáp Apple Lightning (iPhone 5 & Mới hơn).
    Kích thước 8 Bay Cell Phone Charging Locker: 24 (w) x 38 (h) x 8 (d).

8 Bay Cell Phone Charging Locker một điện thoại di động chế tạo sạc thay vì để lưu trữ tất cả các vật có giá trị bao gồm ví, chìa khóa và máy ảnh. Bàn phím khóa mã Pin phòng hờ trường hợp bị mất chìa khóa.


8 Bay Cell Phone Charging Locker bao gồm:
8 Micro USB (không dùng cho Apple).
8 cáp Apple Lightning (iPhone 5 & Mới hơn).
Kích thước 8 Bay Cell Phone Charging Locker: 24 (w) x 38 (h) x 8 (d).


8 Bay Cell Phone Charging Locker có khả năng tương thích với nguồn điện quốc gia có sẵn.
Input: 110-240V ~ 10A 50/60 Hz.
Output: 5.0V 2,4 mA max.
Input USB Ports 5.0V 2,4 mA.
Ổ cắm phía sau: 110-240V ~ 6A 50/60 Hz max.