query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row["ten_vi"]; //alert("asdasd"); } function get_product_img($pid){ global $d, $row; $sql = "select photo from #_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['photo']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select gia from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['gia']; } function remove_product($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; if(isset($_SESSION['cart'])){ $i=product_exists($pid); if($i!=-1) { $_SESSION['cart'][$i]['qty']=$q+$_SESSION['cart'][$i]['qty']; return; } else{ $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function q_addtocart($pid,$a,$b,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; $max=count($_SESSION['cart']); if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid)) return; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function product_exists($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=-1; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] ){ $flag=$i; break; } } return $flag; } function update_slmua($pid, $q){ global $d, $row; $sql = "UPDATE #_product SET slmua=slmua+$q WHERE id=$pid"; $d->query($sql); } ?> Bento USB Charger

Bento USB Charger

Bento USB Charger

Phone: 0888440808
Email: info@hoteldocking.com
Search

Home > Emie > Bento USB Charger

 • Bento USB Charger

 • Code:
 • Price: Contact us
 • Date post: 07-12-2016
 • View: 1156
 • - Nguồn điện: 20W
  - Đầu vào: 110-240 ~ 50 / 60Hz 500mA
  - Đầu ra: 4 cổng USB 4A MAX
  - Kích thước Bento USB Charger: 3.5 x 1.6 x 1.6 in / 90 × 40 × 40 mm
  - Trọng lượng: 0.42lb / 190g

Bento USB Charger giúp loại bỏ sự cần thiết cho đa sạc và tổ chức các loại cáp với cấu trúc đặc biệt của nó để khôi phục lại trật tự bạn xứng đáng để bàn của bạn. Nó giúp bạn nạp năng lượng tất cả các thiết bị di động cùng một lúc với tốc độ nhanh chóng trong khi vẫn đang tìm kiếm tốt. Bento USB Charger sở hữu cả hai chức năng và sang trọng. Thiết kế theo phong cách North Euro của Bento USB Charger làm cho nó một phụ kiện đơn giản nhưng thanh lịch để bàn của bạn.


Tính năng của Bento USB Charger:
- Thiết kế theo phong cách nội thất North Euro. Một phụ kiện tuyệt vời để bàn của bạn.
- Sắp xếp dây cáp container.
- 4 đầu ra USB với tốc độ sạc nhanh. 4A tối đa tổng số thu và 2.4A cổng thu.
- Vỏ silicone cover.
- Bảng điều khiển tích hợp lỗ tản nhiệt.
- Pad hút bên dưới để chống trượt.


Thông số kỹ thuật của Bento USB Charger:
- Nguồn điện: 20W
- Đầu vào: 110-240 ~ 50 / 60Hz 500mA
- Đầu ra: 4 cổng USB 4A MAX
- Kích thước Bento USB Charger: 3.5 x 1.6 x 1.6 in / 90 × 40 × 40 mm
- Trọng lượng: 0.42lb / 190g


Nguyên bộ đi kèm Bento USB Charger:
- Bento USB Charger × 1
- Cáp sạc Bento (US plug) × 1
- Sách hướng dẫn × 1

Related products