query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row["ten_vi"]; //alert("asdasd"); } function get_product_img($pid){ global $d, $row; $sql = "select photo from #_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['photo']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select gia from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['gia']; } function remove_product($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; if(isset($_SESSION['cart'])){ $i=product_exists($pid); if($i!=-1) { $_SESSION['cart'][$i]['qty']=$q+$_SESSION['cart'][$i]['qty']; return; } else{ $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function q_addtocart($pid,$a,$b,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; $max=count($_SESSION['cart']); if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid)) return; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function product_exists($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=-1; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] ){ $flag=$i; break; } } return $flag; } function update_slmua($pid, $q){ global $d, $row; $sql = "UPDATE #_product SET slmua=slmua+$q WHERE id=$pid"; $d->query($sql); } ?> Kube Systems 5 Portable Charging

Kube Systems 5 Portable Charging

Kube Systems 5 Portable Charging

Phone: 0888440808
Email: info@hoteldocking.com
Search

Home > Kube Systems > Kube Systems 5 Portable Charging

 • Kube Systems 5 Portable Charging

 • Code:
 • Price: Contact us
 • Date post: 30-11-2016
 • View: 1288
 • Màu: Đen.
  Kích thước Kube Systems 5 Portable Charging: 575mm x 395mm x 186mm.
  Trọng lượng Kube Systems 5 Portable Charging: 8,88 kg.

  Bảo hành 12 tháng

Kube Systems 5 Portable Charging có năm cáp sạc "kubes" có thể sạc lên đến sáu thiết bị cùng một lúc - sạc không dây hoặc với cáp tích hợp cho các thiết bị Apple & Micro-USB. Được thiết kế đặc biệt cho ngành khách sạn để sử dụng trong hành lang, quán bar hay nhà hàng.


Tính năng của Kube Systems 5 Portable Charging:
Kube Systems 5 Portable Charging Sạc không dây với Qi Wireless
Kube Systems 5 Portable Charging dử dụng cáp sạc cho Apple, Apple 30 pin và Micro USB, sạc bổ sung thông qua hai (2) cổng USB.
Pin dung lượng cao: 18.000 mAh.
Hỗ trợ thời gian sạc điện thoại lên đến 9 tiếng.
Dây cáp thay thế để kéo dài tuổi thọ của Kube Systems 5 Portable Charging.
Tùy chọn tethering an toàn và khóa Kensington tương thích (cáp tùy chọn).
Tùy chọn thương hiệu Customised có sẵn (5 + hệ thống/ 25 sạc cá nhân)
5 chạm sạc với đèn LED chỉ báo sạc.
Lập trình "Time Out" tính năng.
Màu: Đen.
Kích thước Kube Systems 5 Portable Charging: 575mm x 395mm x 186mm.
Trọng lượng Kube Systems 5 Portable Charging: 8,88 kg.

Bảo hành 12 tháng

Related products