query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row["ten_vi"]; //alert("asdasd"); } function get_product_img($pid){ global $d, $row; $sql = "select photo from #_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['photo']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select gia from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['gia']; } function remove_product($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; if(isset($_SESSION['cart'])){ $i=product_exists($pid); if($i!=-1) { $_SESSION['cart'][$i]['qty']=$q+$_SESSION['cart'][$i]['qty']; return; } else{ $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function q_addtocart($pid,$a,$b,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; $max=count($_SESSION['cart']); if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid)) return; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function product_exists($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=-1; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] ){ $flag=$i; break; } } return $flag; } function update_slmua($pid, $q){ global $d, $row; $sql = "UPDATE #_product SET slmua=slmua+$q WHERE id=$pid"; $d->query($sql); } ?> Music Player & Ipod docking station AL-M25

Music Player & Ipod docking station AL-M25

Music Player & Ipod docking station AL-M25

Phone: 0888440808
Email: info@hoteldocking.com
Search

Home > Music Player & Ipod docking station AL-M25 Music Player & Ipod docking station AL-M25

  • Music Player & Ipod docking station AL-M25

  • Code:
  • Price: Contact us
  • Date post: 30-11-2016
  • View: 1075
  • Music Player & Ipod docking station AL-M25 có thể gắn trực tiếp vào iphone 5, 5s, 6, Samsung, Nokia, Lenovo, iPod Touch5, iPod Nano7 vv chơi và sạc.
     

Music Player & Ipod docking station AL-M25 có thể gắn trực tiếp vào iphone 5, 5s, 6, Samsung, Nokia, Lenovo, iPod Touch5, iPod Nano7 vv chơi và sạc.
Bảng điều khiển cao cấp với cảm ứng acrylic đầy đủ, thao tác thuận tiện hơn.
Công suất loa 2 w x 2, với bộ khuếch đại tín hiệu siêu âm thanh,  âm thanh vòm cao cấp.


Music Player & Ipod docking station AL-M25 hỗ trợ sạc pin cho Iphone và chơi điều khiển (kết thúc bài hát, bài hát tiếp theo, chơi và tạm dừng) của bảng điều khiển cảm ứng.


Music Player & Ipod docking station AL-M25 có thể mở đĩa và USB để kiểm soát (bài hát cuối cùng, bài hát tiếp theo, chơi và tạm dừng), ipod/iphone và sạc Android (trên 4.2Version) và chơi (điều khiển bài hát, bài hát tiếp theo, chơi và tạm dừng).


Music Player & Ipod docking station AL-M25 tích hợp pin Li-pin có thể sạc đến(1000mA)
Music Player & Ipod docking station AL-M25 có thể đọc trực tiêp ổ đĩa USB flash và thẻ TF trực tiếp
PLL kỹ thuật số FM radio, được xây dựng trong 30 kênh radio.
Stereo Bluetooth và Bluetooth rảnh tay cuộc gọi với chức năng NFC tích hợp.
Đồng hồ báo thức với 2 chức năng thức và ngủ.


Music Player & Ipod docking station AL-M25 có màn hình LCD cực đại, độ sáng controled cấp độ 5 có thể là .
Nghe nhạc giải trí trên Music Player & Ipod docking station AL-M25 với tai nghe, jack âm thanh 3.5mm để liên kết đến iPad, MP3, MP4, Máy tính xách tay, CD, DVD, điện thoại di động.
2 USB giao diện thiết kế (1A và 2.1A), đối với bất kỳ điện thoại di động, máy tính bảng, máy vi tính.


Điều khiển từ xa Music Player & Ipod docking station AL-M25 với đầy đủ chức năng.