Tank Power Bank

Tank Power Bank

Phone: 0888440808
Email: info@hoteldocking.com
Search

Home > Kidigi > Tank Power Bank

  • Tank Power Bank

  • Code:
  • Price: Contact us
  • Date post: 02-12-2016
  • View: 424
  • Tank Power Bank là một ngân hàng hệ thống lưu trữ điện lý tưởng cho các khu nghỉ mát, casino, night clubs & golf clubs. Mỗi Tank Power Bank giữ 5000mAh trên một mức sạc đầy đủ. Đó là đủ nguồn để sạc điện thoại thông minh! Khách có thể sạc điện thoại từ Tank Power Bank mà không cần phải cắm vào một bức tường.

Tank Power Bank là một ngân hàng hệ thống lưu trữ điện lý tưởng cho các khu nghỉ mát, casino, night clubs & golf clubs. Mỗi Tank Power Bank giữ 5000mAh trên một mức sạc đầy đủ. Đó là đủ nguồn để sạc điện thoại thông minh! Khách có thể sạc điện thoại từ Tank Power Bank mà không cần phải cắm vào một bức tường.